Místo konání: ICUK Space Hradební, Velká hradební 2800, Ústí nad Labem
Datum: 8. listopadu 2022
Program: 17:30 – 18:30 (diskuze, Q&A), 18:30 – 19:30 (sklenka vína, networking)
Registrace: zde
V souvislosti s odklonem EU od fosilních paliv a přechodem na čistší zdroje energie vyvstává otázka, jak zajistit, aby byl tento přechod spravedlivý pro všechny regiony a komunity. Uhelné regiony v minulosti nesly hlavní tíhu negativních vedlejších účinků těžby a spalování uhlí, ale jsou to také ony, na které bude mít postupné ukončení těžby uhlí největší dopad. Je nutné, aby se lidé z těchto regionů zapojili do plánování světa po odchodu od uhlí a aby byl zajištěn spravedlivý přechod pro všechny.
1) Bilance: Byl Fond spravedlivého přechodu v České republice přidělen a využit efektivně?
2) Jak zajistit účast občanů v rámci nejvíce postižených regionů na plánování spravedlivého přechodu?
3) Jak lze mobilizovat malé a střední podniky, aby přispěly ke spravedlivému přechodu uhelných regionů?
Těšíme se na Vaši účast!